VIBRĀCIJAS MĒRĪJUMI

iekarta-vibr-merijuma

MK noteikumi Nr. 284 “Darba aizsardzības prasības pret vibrācijas radīto risku darba vidē” nosaka darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē.

Vibrācija ir izplatīta darba procesos, kas saistīti ar dažādu materiālu ražošanu un apstrādi, mašīnu, rokas instrumentu un iekārtu darbību un apkalpošanu.  

Vibrāciju mēra šajā jomā sertificēti speciālisti, kā arī kompetentas institūcijas un akreditētas laboratorijas, izmantojot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētu un kalibrētu mēraparatūru.

Lai noteiktu, vai vibrācija ietekmē darbinieku veselības stāvokli, nepieciešams veikt darba vides laboratoriskos mērījumus.

Mēs veicam:

  • visa ķermeņa vibrācijas mērījumus atbilstoši standarta LVS ISO 2631-1:2003 Mehāniskās vibrācijas un triecieni. Cilvēka ķermeņa vispārējās vibroeksponētības izvērtēšana. 1.daļa: Vispārīgās prasības;
  • rokas - plaukstas vibrācijas mērījumus atbilstoši standarta LVS EN ISO 5349-2:2005 Mehāniskā vibrācija - Uz cilvēka roku pārvadītas vibrācijas ekspozīcijas mērīšana un novērtēšana - 2.daļa: Praktiski norādījumi mērījumu veikšanai darba vietā noteiktajām prasībām.

Mērījumu veikšanai izmantojam kalibrētus vibrācijas mērinstrumentus.

Jūsu ieguvumi veicot mērījumus

  Savlaicīgi novērst arodslimību risku.

  Samazināt nelaimes gadījumu risku.

  Samazināt obligāto veselības pārbaužu periodiskumu.

  Nodrošināt atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli.

Saņem konsultāciju zvanot:

VAI

Kāpēc izvēlēties mūs?

mail-phone-sm

Saprast nepieciešamo un pieteikties mērījumiem

icons-1PeopleTime-sm

Saņemt konsultāciju un vienoties par mērījumu veikšanas laiku

icons-Time&Doc-sm

Saņemt mērījumu rezultātus

5 praktiski soļi mērījumu veikšanai:

  Noskaidrojiet, kādi laboratoriskie mērījumi Jums ir nepieciešami, cik darba vietās, kādos apstākļos norit darbs šajās darba vietās

  Ja nepieciešams, saņemiet bezmaksas konsultāciju

  Piesakieties pie mums mērījumu veikšanai un saņemiet Jums sagatavotu mērījumu veikšanas piedāvājumu

  Esam vienojušies! Dodamies ceļā Jums ērtā laikā un veicam laboratoriskos mērījumus

  Pēc mērījumu veikšanas un rezultātu apstrādes, saņemiet akreditētas laboratorijas testēšanas rezultātus 3 darba dienu laikā.

2 nosacījumi mērījumu veikšanai:

  Plānot mērījumus tajās darba vietās, kur reāli darbojas cilvēks un notiek darba process

  Veikt mērījumus laikā, kad notiek raksturīgākais darba process

Open chat
Sākt čatu
Sveiki! Kā mēs varam jums palīdzēt?