TROKŠŅA MĒRĪJUMI

MK noteikumi Nr. 66 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” nosaka darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku, it īpaši, ja iespējama nodarbinātā dzirdes pasliktināšanās. Trokšņa radītā riska novērtēšanu darba devējs nodrošina atbilstoši uzņēmuma darba vides iekšējās uzraudzības un darba vides risku novērtēšanas kārtībai, iesaistot uzticības personas un nodarbinātos. Ja, pārbaudot darba vietas, konstatē, ka troksnis rada vai var radīt risku nodarbinātā drošībai un veselībai, darba devējs nodrošina trokšņa mērījumus un trokšņa radītā riska novērtēšanu.

Troksnis ir viens no biežākajiem vājdzirdības iemesliem, jo industralizētās valstīs, tai skaitā arī Latvijā, dzīves standarts saistīts ar mehanizāciju. Troksnis parasti ir izplatīts darba procesos, kas saistīti ar dažādu materiālu ražošanu un apstrādi, kā arī ar dažādu iekārtu darbību un apkalpošanu.

Lai noteiktu, vai troksnis ietekmē darbinieku veselības stāvokli, nepieciešams veikt darba vides laboratoriskos mērījumus.

Mēs veicam trokšņa mērījumus atbilstoši standarta LVS EN ISO 9612:2009 E (Akustika. Darba vides trokšņa ekspozīcijas noteikšana. Tehniskā metode (ISO 9612:2009)) noteiktajām prasībām.

Mērījumu veikšanai izmantojam kalibrētu skaņas līmeņa mērītāju.

Jūsu ieguvumi veicot mērījumus:

  • Savlaicīgi novērst arodslimību risku.
  • Samazināt nelaimes gadījumu risku.
  • Samazināt obligāto veselības pārbaužu periodiskumu.
  • Nodrošināt atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli.

Saņem konsultāciju zvanot:

VAI

Kāpēc izvēlēties mūs?

mail-phone-sm

Saprast nepieciešamo un pieteikties mērījumiem

icons-1PeopleTime-sm

Saņemt konsultāciju un vienoties par mērījumu veikšanas laiku

icons-Time&Doc-sm

Saņemt mērījumu rezultātus

5 praktiski soļi mērījumu veikšanai:

  Noskaidrojiet, kādi laboratoriskie mērījumi Jums ir nepieciešami, cik darba vietās, kādos apstākļos norit darbs šajās darba vietās

  Ja nepieciešams, saņemiet bezmaksas konsultāciju

  Piesakieties pie mums mērījumu veikšanai un saņemiet Jums sagatavotu mērījumu veikšanas piedāvājumu

  Esam vienojušies! Dodamies ceļā Jums ērtā laikā un veicam laboratoriskos mērījumus

  Pēc mērījumu veikšanas un rezultātu apstrādes, saņemiet akreditētas laboratorijas testēšanas rezultātus 3 darba dienu laikā.

2 nosacījumi mērījumu veikšanai:

  Plānot mērījumus tajās darba vietās, kur reāli darbojas cilvēks un notiek darba process

  Veikt mērījumus laikā, kad notiek raksturīgākais darba process

Open chat
Sākt čatu
Sveiki! Kā mēs varam jums palīdzēt?