MIKROKLIMATA MĒRĪJUMI

Prasības darba telpu mikroklimatam šobrīd Latvijā reglamentē MK noteikumi Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”, kas nosaka, ka darba telpās jānodrošina darba raksturam un nodarbināto fiziskajai slodzei atbilstošu mikroklimatu (temperatūru, gaisa relatīvo mitrumu, gaisa kustības ātrumu).

Lai darbinieks komfortabli justos, veicot savu darbu, ir nepieciešams nodrošināt atbilstošu mikroklimatu atkarībā no darba rakstura un nodarbināto fiziskās slodzes. Darba raksturam un nodarbināto fiziskajai slodzei atbilstošs mikroklimats jeb optimāls mikroklimats ir tāds mikroklimats, kas 8 stundu darba dienas vai maiņas laikā pie minimālas termoregulācijas sistēmas slodzes nodrošina vispārēju un lokālu siltuma komforta sajūtu, neizraisa nodarbināto veselības traucējumus un nodrošina augstas darbaspējas.

Galvenie mikroklimata rādītāji ir:
   gaisa temperatūra;
   gaisa relatīvais mitrums;
   gaisa plūsmas ātrums.

Lai noteiktu, vai mikroklimats darba vidē ir piemērots veicamajam darbam, nepieciešams veikt darba vides laboratoriskos mērījumus.

Mēs veicam darba vides temperatūras, relatīvā mitruma un gaisa plūsmas ātruma  - mikroklimata mērījumus atbilstoši standarta LVS EN ISO 7726:2004 L Vides siltuma ergonomika - Ierīces fizikālo lielumu mērīšanai noteiktajām prasībām.

Mērījumu veikšanai izmantojam kalibrētas mēriekārtas.

Jūsu ieguvumi veicot mērījumus

  Savlaicīgi novērst arodslimību risku.

  Samazināt nelaimes gadījumu risku.

  Samazināt obligāto veselības pārbaužu periodiskumu.

  Nodrošināt atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli.

Saņem konsultāciju zvanot:

VAI

Kāpēc izvēlēties mūs?

mail-phone-sm

Saprast nepieciešamo un pieteikties mērījumiem

icons-1PeopleTime-sm

Saņemt konsultāciju un vienoties par mērījumu veikšanas laiku

icons-Time&Doc-sm

Saņemt mērījumu rezultātus

5 praktiski soļi mērījumu veikšanai:

  Noskaidrojiet, kādi laboratoriskie mērījumi Jums ir nepieciešami, cik darba vietās, kādos apstākļos norit darbs šajās darba vietās

  Ja nepieciešams, saņemiet bezmaksas konsultāciju

  Piesakieties pie mums mērījumu veikšanai un saņemiet Jums sagatavotu mērījumu veikšanas piedāvājumu

  Esam vienojušies! Dodamies ceļā Jums ērtā laikā un veicam laboratoriskos mērījumus

  Pēc mērījumu veikšanas un rezultātu apstrādes, saņemiet akreditētas laboratorijas testēšanas rezultātus 3 darba dienu laikā.

2 nosacījumi mērījumu veikšanai:

  Plānot mērījumus tajās darba vietās, kur reāli darbojas cilvēks un notiek darba process

  Veikt mērījumus laikā, kad notiek raksturīgākais darba process

Open chat
Sākt čatu
Sveiki! Kā mēs varam jums palīdzēt?