KĀPĒC IR JĀVEIC LABORATORISKIE DARBA VIDES MĒRĪJUMI?

KĀPĒC IR JĀVEIC LABORATORISKIE DARBA VIDES MĒRĪJUMI?

Akreditētos laboratoriskos mērījumus nepieciešams veikt, lai:

novērtētu darba vides riska faktoru iespējamo ietekmi uz darbinieku veselību;

noteiktu veicamos darba aizsardzības pasākumus;

izvēlētos atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus;

noteiktu attiecīgajam riska faktoram pakļauto darbinieku loku;

noteiktu veicamās obligātās veselības pārbaudes un to biežumu.

Lai pilnvērtīgi veiktu darba vides riska faktoru novērtējumu, nepieciešams veikt darba vides laboratoriskos mērījumus. Laboratoriskie mērījumi sniedz objektīvu informāciju par darba vides riskiem: ķīmisko vielu koncentrāciju darba vides gaisā, vibrācijas līmeni, trokšņa līmeni, mikroklimatu telpās un apgaismojumu darba vietās. Darba devēja pienākums ir nodrošināt darba vides riska periodisku novērtēšanu. Var rasties nepieciešamība arī darba vides mērījumus veikt atkārtoti, arī tad, ja to kā obligātu nenosaka normatīvo dokumentu prasības. Darba vides riska novērtējumi un mērījumu rezultāti atsevišķiem riska faktoriem, piemēram, elektromagnētiskajam laukam vai azbestam, ir jāglabā līdz pat 45 gadus ilgi, jo šo faktoru izraisītās arodslimības var attīstīties tikai pēc vairākiem gadiem.
Laboratoriskos mērījumus nepieciešams veikt arī, lai varētu precīzāk noteikt veicamos darba aizsardzības pasākumus un to prioritāti, kā arī precīzāk noteikt attiecīgajam riska faktoram pakļauto darbinieku loku, veicamās obligātās veselības pārbaudes un to biežumu. Regulāri un kvalitatīvi veiktas obligātās veselības pārbaudes ļauj laikus atklāt kaitīgo faktoru ietekmi uz nodarbināto veselību un izstrādāt preventīvus pasākumus, lai novērstu šo kaitīgo faktoru ietekmi uz darbinieku veselību. Svarīgi ir atklāt problemātiku agrīnās stadijās, kad iespējama efektīva ārstēšana un rehabilitācija. Nodrošinot darbinieku ar obligātajām veselības pārbaudēm, darbinieki ilgstoši būs veseli, kvalificēti un darbspējīgi, kas savukārt ļoti tieši ietekmē saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjomu un kvalitāti. Vairāki normatīvie akti nosaka, ka obligāto veselības pārbaužu rezultāti jāizmanto, veicot darba vides riska novērtējumu un nosakot veicamos darba aizsardzības pasākumus.
Darba aizsardzības pasākumu veikšana, individuālo aizsardzības līdzekļu pareiza izvēle nav iespējama bez darba vides laboratorisko mērījumu rezultātu analīzes. Veicot mērījumus uzņēmējs var ietaupīt līdzekļus, piemēram izanalizējot mērījumu rezultātus, iespējams var nosūtīt darbiniekus retāk uz veselības pārbaudēm.
Lai iegūtu ticamus mērījumu rezultātus, visus darba vides laboratoriskos mērījumus ieteicams veikt tikai akreditētām testēšanas laboratorijām (Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditēto laboratoriju saraksts un akreditācijas sfēras atrodamas mājas lapā www.latak.lv).

Open chat
Sākt čatu
Sveiki! Kā mēs varam jums palīdzēt?