APGAISMOJUMA MĒRĪJUMI

Darba devēja pienākums ir nodrošināt darba vietas ar dabīgo un mākslīgo apgaismojumu, lai tas atbilstu minimālajām normatīvu prasībām. Novērtējot darba vides riskus, darba devējam jānodrošina darba vides riska faktoru mērījumi, ja tas nepieciešams, lai noteiktu, vai darba vides riska faktors rada risku. Prasības telpu apgaismojumam reglamentē Ministru kabineta noteikumi Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”. To, vai apgaismojums ir pietiekams, iespējams noteikt, veicot darba vides laboratoriskos mērījumus.

Katrai darba vietai nepieciešams noteikts apgaismojums, kas atkarīgs no:

   veicamā darba (saskatāmo objektu lieluma un formas, krāsas,  veicamā darba precizitātes, darba virsmas krāsas, spilgtuma, kontrasta starp saskatāmajiem priekšmetiem un fonu u.c.);

   attāluma no nodarbinātā acīm līdz saskatāmajam objektam;

 nodarbinātā individuālajām īpatnībām (piemēram, vecuma, redzes asuma un acs piemērošanās spējām u.c.).

Mēs veicam apgaismojuma mērījumus atbilstoši standarta ГОСТ 24940-2016 Celtnes un būves. Apgaismojuma mērīšanas metodes (Здания и сооружения. Методы измерения освещенности), p.6.1. Mērījumu veikšana. Mākslīgā apgaismojuma mērīšana. (Проведение измерений. Измерение освещенности от искусственного освещения) noteiktajām prasībām.

Mērījumu veikšanai izmantojam kalibrētu luksametru, lai Jūs būtu 100% droši, ka apgaismojuma līmenis ir atbilstošs veicamajam darbam.

Jūsu ieguvumi veicot mērījumus

  Savlaicīgi novērst arodslimību risku.

  Samazināt nelaimes gadījumu risku.

  Samazināt obligāto veselības pārbaužu periodiskumu.

  Nodrošināt atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli.

Saņem konsultāciju zvanot:

VAI

Kāpēc izvēlēties mūs?

mail-phone-sm

Saprast nepieciešamo un pieteikties mērījumiem

icons-1PeopleTime-sm

Saņemt konsultāciju un vienoties par mērījumu veikšanas laiku

icons-Time&Doc-sm

Saņemt mērījumu rezultātus

5 praktiski soļi mērījumu veikšanai:

  Noskaidrojiet, kādi laboratoriskie mērījumi Jums ir nepieciešami, cik darba vietās, kādos apstākļos norit darbs šajās darba vietās

  Ja nepieciešams, saņemiet bezmaksas konsultāciju

  Piesakieties pie mums mērījumu veikšanai un saņemiet Jums sagatavotu mērījumu veikšanas piedāvājumu

  Esam vienojušies! Dodamies ceļā Jums ērtā laikā un veicam laboratoriskos mērījumus

  Pēc mērījumu veikšanas un rezultātu apstrādes, saņemiet akreditētas laboratorijas testēšanas rezultātus 3 darba dienu laikā.

2 nosacījumi mērījumu veikšanai:

  Plānot mērījumus tajās darba vietās, kur reāli darbojas cilvēks un notiek darba process

  Veikt mērījumus laikā, kad notiek raksturīgākais darba process

Open chat
Sākt čatu
Sveiki! Kā mēs varam jums palīdzēt?