SIA “Metrio” mērījumu laboratorija ir LATAK akreditēta laboratorija atbilstoši standarta LVS NE ISO/IEC 17025:2017 prasībām un piedāvā veikt darba vides laboratoriskos mērījumus.

Līdz šim jau veicām darba vides mērījumus – troksnim, vibrācijai, gaisa temperatūrai, mitrumam un apgaismojumam. Turpmāk papildus šiem jau minētajiem mērījumiem papildus varam piedāvāt arī – darba vides putekļu paraugu ņemšana un gravimetrisko testēšanu!

MK noteikumi Nr. 325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” nosaka darba devējam  piesaistīt laboratoriju, kas ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem, lai noteiktu putekļu koncentrāciju darba vides gaisā.

Mērījumu veikšanai pielietojam gravimetrisko metodi, izmantojot Casella CEL Apex sūkni.

Mērījumus veicam dažādu putekļu izcelsmes veidiem:

  • Papīra;
  • Garšvielu;
  • Miltu;
  • Koksnes;
  • Kokvilnas;
  • Cementa;
  • Metāla u.c.