Iestājoties tumšajam gadalaikam, jāpievērš lielāka uzmanība tam, lai apgaismojums izglītības iestādēs būtu pietiekams un kvalitatīvs.

Vadlīnijās “Vides kvalitāte un drošība izglītības iestādēs” tiek minēts, ka atbilstošs un pietiekams apgaismojums izglītības iestādēs var ietekmēt bērna spēju mācīties, radot patīkamu un stimulējošu vidi, savukārt, neatbilstošs apgaismojums izglītības iestādēs var radīt bērna pašsajūtas pasliktināšanos, kas var izpausties kā:

  • galvassāpes;
  • noguruma sajūta;
  • diskomforta sajūta acīs;
  • koncentrēšanās spēju samazināšanās.

Ilgstoši nepietiekoša apgaismojuma apstākļos, bērniem var pazemināties redzes funkcijas.

Nīderlandē tika veikts pētījums, kurā tika pētīta apgaismojuma ietekme uz skolēnu mācīšanās spējām. Pētījuma rezultātā tika secināts, ka apgaismojums ietekmē skolēnu koncentrēšanās spējas, lasīšanas ātrumu un precizitāti, sevišķi tas bija novērojams vecuma grupā līdz 4. klasei.

Gan skolas, gan bērnudārzu telpās dabiskais un mākslīgais apgaismojums jānodrošina atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”.

Mākslīgā apgaismojuma līmenim mācību telpās uz solu virsmas jābūt vismaz 300 luksi, bet tāfeles vidū (t.sk. rasēšanas un zīmēšanas kabinetā) – vismaz 500 luksi. Par minēto prasību izpildi ir atbildīgs iestādes vadītājs. Lai noteiktu, vai apgaismojums izglītības iestādēs ir pietiekams,  apgaismojuma līmeni mācību telpās ir jāveic mērījumi ar luksmetru,  piesaistot akreditētu laboratoriju.

SIA “Metrio” ir Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta laboratorija. Laboratorija ir nodrošināta ar jaunākās paaudzes mēraparatūru, kas ir atzīta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un arī citur pasaulē, ar atbilstoši kvalificētu personālu – nozares profesionāļiem ar vairāku gadu pieredzi šajā jomā. SIA “Metrio” sniedz bezmaksas konsultācijas, sagatavo mērījumu veikšanas piedāvājumu. SIA “Metrio” klientam ērtā laikā veic laboratoriskos mērījumus un akreditētas laboratorijas testēšanas rezultātus sniedz 3 darba dienu laikā. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram klientam, tai skaitā tiek arī piedāvāti apgaismojuma mērījumi. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 26555704 vai rakstiet merit@merit.lv Centīsimies sniegt izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem! Kopīgi atradīsim labāko risinājumu!