Vecāki bērnam sniedz visu savu mīlestību un rūpes un novēl svarīgāko – laimi un veselību. Būtisks posms bērna dzīvē ir bērnudārzs. Apgaismojums bērnudārzā ir ļoti būtisks, jo redze ir viena no bērna svarīgākajām maņām, kuras kvalitāte ļoti ietekmē ikdienu un bērna attīstību. Vāja redze, citi redzes traucējumi vai nepiemērots apgaismojums bērnudārzā, slikti ietekmē bērna fizisko un emocionālo stāvokli, un pat sociālo adaptāciju. Ja bērnam ir redzes problēmas, tās var ietekmēt mācību vielas apgūšanas procesu, bērns var būt izklaidīgs, nespēt koncentrēties. Bērna redze pasliktinās straujāk nekā nobrieduša cilvēka redze.

Ministra kabineta noteikumi Nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” nosaka, kāds apgaismojums bērnudārzā ir nepieciešams, lai netiktu bojāta bērnu redze. Noteikumi nosaka, ka telpās nodrošina dabisko un mākslīgo apgaismojumu. Mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā ir 300 luksu (Lx). Pareizs apgaismojums bērnudārzā ir ļoti būtisks.

Trīs, četru gadu vecumā bērna redzes asums vēl nav tāds kā pieaugušam cilvēkam, tie ir aptuveni 50 līdz 60 procenti no pieauguša cilvēka redzes asuma. Šobrīd Latvijā ir noteikts, ka līdz skolas gaitu uzsākšanai, bērnu redze pie redzes speciālista ir jāpārbauda trīs reizes – viena un trīs gadu vecumā, kā arī īsi pirms bērna pirmā mācību gada skolā. Apmēram 4% bērnu pirmo apskašu laikā ārsts atrod kādas problēmas, kuras var traucēt normālas redzes attīstībai. Trīs biežākās no tām ir šķielēšana, ambliopija jeb “slinkā acs” un refrakcijas problēmas.

Ja bērnam ir redzes problēmas, tad bērns mēdz izvairīties no tuvuma darbiem, tur slīpi galvu, aizver vienu actiņu, miedz acis, skatoties tālumā vai tuvumā, sūdzas par biežam galvassāpēm, īpaši pēc darba tuvumā, žēlojas par redzes miglošanos, dubultošanos.

Zinātniski pierādīts tas, ka redze pasliktinās daudz mazākā mērā tiem bērniem, kuri vismaz divas stundas dienā pavada ārā – dabīgā apgaismojumā, un aktīvi nodarbojas ar sportu. Savukārt īpaši strauji redze bojājas tiem, kuri daudz laika pavada pie digitālajām ierīcēm.

Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par to, lai apgaismojums bērnudārzā būtu atbilstošs. Līdz ar to, ja vecākiem rodas šaubas, ka bērnudārza telpās nav atbilstoša gaisa temperatūra vai apgaismojums bērnudārzā nav pietiekams, sākotnēji problēmu risināšanai vajadzētu vērsties pie izglītības iestādes vadības. Veicot pārbaudes izglītības iestādēs, piemēram, 2013.gadā plānveida kontrolēs 14,4% gadījumu (128 izglītības iestādēs) ir konstatēts neatbilstošs apgaismojums.

SIA “Metrio” ir Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta laboratorija. Laboratorija ir nodrošināta ar jaunākās paaudzes mēraparatūru, kas ir atzīta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un arī citur pasaulē, ar atbilstoši kvalificētu personālu – nozares profesionāļiem ar vairāku gadu pieredzi šajā jomā. SIA “Metrio” sniedz bezmaksas konsultācijas, sagatavo mērījumu veikšanas piedāvājumu, klientam ērtā laikā veic laboratoriskos mērījumus un akreditētas laboratorijas testēšanas rezultātus sniedz 3 darba dienu laikā. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram klientam, tai skaitā tiek arī piedāvāti apgaismojuma mērījumi. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 26555704 vai rakstiet merit@merit.lv Centīsimies sniegt izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem! Kopīgi atradīsim labāko risinājumu!