Gadījumos, kad ir nepietiekams apgaismojums darba vietā, iespējamas sekas, piemēram, acu sasprindzinājums, kas var savukārt noved pie priekšlaicīgas redzes pasliktināšanās. Svarīgi ir novērtēt un sekot līdzi redzes kvalitātei visos vecuma posmos, jo nepietiekams apgaismojums darba vietā var būtiski ietekmēt veselību.

Darba devējam ir jānodrošina darba vietas ar dabīgo un mākslīgo apgaismojumu, lai tas atbilstu normatīvu prasībām – Ministru kabineta noteikumi Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”.

Apgaismojums darba vietā ir ļoti būtisks. Uz darbiniekiem, kuri katru darba dienu vismaz 2 stundas strādā ar displeju, attiecas Ministru kabineta noteikumos Nr. 343 “Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju” noteiktās darba aizsardzības prasības.

Saskaņā ar Ministra kabineta noteikumu Nr. 343 11. punktu darba devējs nodrošina nodarbinātajiem, kuri strādā ar displeju, obligātās veselības pārbaudes, to skaitā redzes pārbaudes, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:

  • pirms darba uzsākšanas ar displeju;
  • periodiskās pārbaudes;
  • ja nodarbinātais sūdzas par redzes traucējumiem, kurus varētu būt izraisījis darbs ar displeju.

Noteikumu 12. punkts paredz darba devēja pienākumu nodrošināt ar brillēm (noteiktā apmērā apmaksāt to iegādi) darbinieku, ja veselības pārbaudē konstatēts, ka brilles nepieciešamas darba pienākumu veikšanai. Veselības pārbaudes kartē ir jābūt ārsta atzīmei, ka brilles nepieciešamas darbam ar displeju. Ja šādu atzīmi ārsts veselības pārbaudes kartē nav ietvēris, darba devējam nav pienākuma apmaksāt briļļu iegādi. Uzņēmuma iekšējos normatīvajos dokumentos ir noteiktas summas, ko darba devējs kompensē briļļu iegādei.

SIA “Metrio” ir Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta laboratorija. Laboratorija ir nodrošināta ar jaunākās paaudzes mēraparatūru, kas ir atzīta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un arī citur pasaulē, ar atbilstoši kvalificētu personālu – nozares profesionāļiem ar vairāku gadu pieredzi šajā jomā. SIA “Metrio” sniedz bezmaksas konsultācijas, sagatavo mērījumu veikšanas piedāvājumu. Tiek mērīts arī apgaismojums darba vietā. SIA “Metrio” klientam ērtā laikā veic laboratoriskos mērījumus un akreditētas laboratorijas testēšanas rezultātus sniedz 3 darba dienu laikā. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram klientam, tai skaitā tiek arī piedāvāti apgaismojuma mērījumi. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 26555704 vai rakstiet merit@merit.lv Centīsimies sniegt izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem! Kopīgi atradīsim labāko risinājumu!