Bieži vien biroja darbs tiek uzskatīts par vienu no vieglākajiem darba veidiem un darba apstākļiem netiek veltīta pietiekoša uzmanība. Taču arī biroja darba vidē ir daudz riska faktoru, kas var negatīvi ietekmēt darbinieka veselību. Nepiemērots mikroklimats var atstāt negatīvu ietekmi uz darbinieku pašsajūtu un darba produktivitāti. Darbiniekam ir jānodrošina atbilstošs mikroklimats atkarībā no darba rakstura un nodarbināto fiziskās slodzes. Lai noteiktu, vai mikroklimats darba vidē ir piemērots veicamajam darbam, nepieciešami ir mikroklimata mērījumi.

Prasības darba telpu mikroklimatam šobrīd Latvijā reglamentē MK noteikumi Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”, kas nosaka, ka darba telpās jānodrošina darba raksturam un nodarbināto fiziskajai slodzei atbilstošu mikroklimatu.

Optimāls mikroklimats ir tāds mikroklimats, kas 8 stundu darba dienas vai maiņas laikā pie minimālas termoregulācijas sistēmas slodzes nodrošina vispārēju un lokālu siltuma komforta sajūtu, neizraisa nodarbināto veselības traucējumus un nodrošina augstas darbaspējas.

Mikroklimatu raksturojošie lielumi ir:

  • gaisa temperatūra;
  • gaisa relatīvais mitrums;
  • gaisa kustības ātrums;
  • virsmu temperatūra;
  • siltuma starojuma (radiācijas) intensitāte.

MK noteikumi Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” nosaka, ka novērtējot darba vides risku, darba devējs nodrošina darba vides riska faktoru mērījumus, ja tas nepieciešams, lai noteiktu, vai darba vides riska faktors rada risku. Mikroklimata mērījumi jāveic gadījumos, kad, veicot riska novērtējumu, ir jāpārliecinās par to, ka mikroklimats darba vietās atbilst noteiktajām prasībām. Mikroklimata mērījumi būtu jāveic vismaz divos dažādos gada periodos. Gadījumos, kad mikroklimata rādītāji neatbilst noteiktajiem un nodarbinātie tiem pakļauti vairāk nekā 50% no darba laika, reizi trijos gados ir jāveic obligātās veselības pārbaudes.

Mikroklimata mērījumi sniedz iespēju:

  • savlaicīgi novērst arodslimību risku;
  • samazināt nelaimes gadījumu risku;
  • samazināt obligāto veselības pārbaužu periodiskumu;
  • nodrošināt atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli.

SIA “Metrio” ir Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta laboratorija. Laboratorija ir nodrošināta ar jaunākās paaudzes mēraparatūru, kas ir atzīta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un arī citur pasaulē. Mikroklimata mērījumi tie veikti ar kalibrētu mitruma/gaisa temperatūras mērītāju Extech RH490 un gaisa plūsmas mērītāju Testo 425. Uzņēmums lepojas ar atbilstoši kvalificētu personālu – nozares profesionāļiem ar vairāku gadu pieredzi šajā jomā. SIA “Metrio” sniedz bezmaksas konsultācijas, sagatavo mērījumu veikšanas piedāvājumu, klientam ērtā laikā veic laboratoriskos mērījumus un akreditētas laboratorijas testēšanas rezultātus sniedz 3 darba dienu laikā. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram klientam, tai skaitā tiek arī piedāvāti mikroklimata mērījumi. Tiek piedāvāti arī citi mērījumi, piemēram, trokšņa mērījumi. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 26555704 vai rakstiet merit@merit.lv Centīsimies sniegt izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem! Kopīgi atradīsim labāko risinājumu!