Jaunu tehnoloģiju ieviešanas, ražošanas tempu un mehanizācijas līmeņa paaugstināšanas rezultātā  ir palielinājies to darba vietu skaits, kur nodarbinātie tiek pakļauti trokšņu iedarbībai. Konstatējot, ka troksnis rada/var radīt risku nodarbinātā veselībai, tiek veikti trokšņa mērījumi un trokšņa radītā riska novērtēšana.

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku nosaka Ministra kabineta noteikumi Nr. 66 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku”.

Stipri paaugstināts trokšņa līmenis visbiežāk sastopams metālapstrādes, tekstilrūpniecības, būvmateriālu ražošanas, mežistrādes, kokapstrādes un transporta nozarē.

Troksnis ir viens no galvenajiem nelabvēlīgajiem faktoriem, kurš izraisa nozīmīgu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Īpaši tiek izdalīta trokšņa negatīvā ietekme uz dzirdi, bet troksnis iedarbojas nelabvēlīgi arī uz citām cilvēka organisma sistēmām (nervu sistēmu, asinsrites sistēmu u.c.). Lai noteiktu, vai troksnis ietekmē darbinieku veselības stāvokli, nepieciešami trokšņa mērījumi.

Ieguvumi, ja veikti trokšņa mērījumi:

  • savlaicīgi novērsti arodslimību riski;
  • samazināti nelaimes gadījumu riski;
  • samazināti obligāto veselības pārbaužu periodiskumi;
  • nodrošināti atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi.

Adekvāti novērtēt trokšņa radīto risku var tikai zinot trokšņa līmeni, tāpēc vispirms jāveic trokšņa mērījumi. Trokšņa mērījumi vispirms veicami darba vietās, kurās pēc sākotnējās (pirmreizējās) darba vietu pārbaudes konstatēts, ka troksnis rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai vai veselībai. Troksni var mērīt speciālisti, kuri ir apmācīti un sertificēti trokšņa mērījumu veikšanai, vai akreditētas laboratorijas, izmantojot kalibrētu akustisko mēraparatūru saskaņā ar noteiktu procedūru. Trokšņa mērījumi jāveic apstākļos, kādos nodarbinātie atrodas ikdienas darbā.

Ministra kabineta noteikumi Nr. 66 nosaka šādas trokšņa ekspozīcijas robežvērtības un ekspozīcijas darbības vērtības:

  • ekspozīcijas robežvērtība:

          LEX, 8st = 87 dB(A) un attiecīgi ppīķa = 200 Pa (Lpīķa = 140 dB);

  • augstākā ekspozīcijas darbības vērtība:

          LEX, 8st = 85 dB(A) un attiecīgi ppīķa = 112 Pa (Lpīķa = 135 dB);

  • zemākā ekspozīcijas darbības vērtība:

          LEX, 8st = 80 dB(A) un attiecīgi ppīķa = 112 Pa (Lpīķa = 135 dB).

SIA “Metrio” ir Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta laboratorija. Laboratorija ir nodrošināta ar jaunākās paaudzes mēraparatūru, kas ir atzīta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un arī citur pasaulē, ar atbilstoši kvalificētu personālu – nozares profesionāļiem ar vairāku gadu pieredzi šajā jomā. SIA “Metrio” sniedz bezmaksas konsultācijas, sagatavo mērījumu veikšanas piedāvājumu, klientam ērtā laikā veic laboratoriskos mērījumus un akreditētas laboratorijas testēšanas rezultātus sniedz 3 darba dienu laikā. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram klientam, tai skaitā tiek arī piedāvāti trokšņa mērījumi. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 26555704 vai rakstiet merit@merit.lv Centīsimies sniegt izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem! Kopīgi atradīsim labāko risinājumu!