Darba devēja pienākums ir nodrošināt drošu darba vidi, jo šādā vidē pieaug darba produktivitāte, samazinās arodslimību skaits un nelaimes gadījumu skaits. Ir jānodrošina darba vietas ar dabīgo un mākslīgo apgaismojumu, lai tas atbilstu normatīvu prasībām – Ministru kabineta noteikumi Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”. To, vai apgaismojums ir pietiekams, darba vietā ir jāveic apgaismojuma mērījumi.

Apgaismojuma mērījumi darba devējam sniedz iespēju:

  • savlaicīgi novērst arodslimību risku;
  • samazināt nelaimes gadījumu risku;
  • samazināt obligāto veselības pārbaužu periodiskumu;
  • nodrošināt atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli.

Katrai darba vietai nepieciešams noteikts apgaismojums, kas atkarīgs no veicamā darba, attāluma no nodarbinātā acīm līdz saskatāmajam objektam, nodarbinātā individuālajām īpatnībām. Pieļaujamie apgaismojuma līmeņi attiecībā uz dažādām darba vietām iekštelpās ir noteikti Ministru kabineta noteikumu Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 2. pielikumā, bet darba vietām ārpus telpām – 3. pielikumā. Darba devēja pienākums ir nodrošināt darba vietas ar dabisko apgaismojumu un aprīkot ar mākslīgo apgaismojumu tā, lai tas būtu pietiekams atbilstoši noteiktajām normām.

Jāvērš uzmanība, ka objektīvus mērījumus veic tikai Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditētas laboratorijas. Oficiāli atzītu rezultātu spēj dot vienīgi akreditētas laboratorijas. Šis ir faktors, kurš ir jāņem vērā izvēloties laboratoriju, kur tiks veikti apgaismojuma mērījumi.

Iekštelpu apgaismojuma līmeņi atkarībā no darba vietas un darba veida – biroja darbs

Darba veids

Em – minimālais apgaismojuma līmenis virs darba zonas
(lx – luksi)
Piezīmes
Dokumentu sistematizācija, kopēšana 300
Lasīšana, rakstīšana, mašīnrakstīšana, datu apstrāde 500
Tehniskā rasēšana (darbs pie rasējamā galda) 750
Datorizētās projektēšanas darba vietas 500
Sapulču, konferenču telpas 500 Apgaismojumam jābūt regulējamam
Klientu pieņemšanas vietas, reģistratūras 300
Noliktavas, arhīvu telpas 200

SIA “Metrio” ir Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta laboratorija. Laboratorija ir nodrošināta ar jaunākās paaudzes mēraparatūru, kas ir atzīta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un arī citur pasaulē, ar atbilstoši kvalificētu personālu – nozares profesionāļiem ar vairāku gadu pieredzi šajā jomā. SIA “Metrio” sniedz bezmaksas konsultācijas, sagatavo mērījumu veikšanas piedāvājumu, klientam ērtā laikā veic laboratoriskos mērījumus un akreditētas laboratorijas testēšanas rezultātus sniedz 3 darba dienu laikā. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram klientam, tai skaitā tiek arī piedāvāti apgaismojuma mērījumi. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 26555704 vai rakstiet merit@merit.lv Centīsimies sniegt izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem! Kopīgi atradīsim labāko risinājumu!