Strādā gudri – nepārmaksā! Izaicinājums, kurš arī Tev ir pa spēkam! Vairs nemaksā katru gadu par obligātajām veselības pārbaudēm! Kā? Vienkārši – darba vides mērījumi troksnim un vibrācijai! Laika resursu ietaupījumi un izmaksu samazinājumi ir tikai daži ieguvumi, ko var sasniegt darba vides mērījumi troksnim un vibrācijai.

Šobrīd spēkā ir Ministru kabineta noteikumi Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicamas obligātās veselības pārbaudes tiem nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, un tiem nodarbinātajiem, kuriem darbā ir īpaši apstākļi.

Ministra kabineta noteikumi Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” nosaka, ka obligātā veselības pārbaude jāveic reizi gadā, ja:

  • nav veikti nepieciešamie kaitīgā faktora darba vides mērījumi, t.i. darba vidē pastāv kaitīgais darba vides faktors, kuram ir noteiktas ekspozīcijas robežvērtības un, lai novērtētu tā ietekmi uz nodarbināto, nepieciešams veikt mērījumus (šī prasība attiecas gan uz fizikālajiem faktoriem – troksni, vibrāciju, gan uz ķīmiskajām vielām);
  • ķīmisko vielu ekspozīcijas indekss ir lielāks par 1,0;
  • darba vietā uz nodarbināto iedarbojas vairākas ķīmiskās vielas ar līdzīgu darbību un šo vielu ekspozīcijas indeksu summa ir lielāka par 1,0;
  • nodarbinātais pakļauts troksnim, kas lielāks par 85 dB (A);
  • nodarbinātais pakļauts tādam fizikālo darba vides faktoru iedarbības līmenim, kas pārsniedz atbilstošajam faktoram noteiktās ekspozīcijas robežvērtības, piemēram, nodarbinātais pakļauts visa ķermeņa vibrācijai, kas lielāka par 1,15 m/s², plaukstas – rokas vibrācijai, kas lielāka par 5 m/s²;
  • nodarbinātā veselības stāvokli darbā ietekmē kancerogēnas vielas.

Darba vides mērījumi troksnim un vibrācijai – kāpēc izdevīgāki par obligāto veselības pārbaudi?

Pamatojumu šim apgalvojumam, minēsim konkrētu piemēru:

  • Ja uzņēmums neveic darba vides mērījumus troksnim un vibrācijai, tad obligātās veselības pārbaudes jāiet darbiniekam katru gadu

          1 darbinieks x 30 EUR x 3 gadi = 90 EUR

  • Uzņēmumam veicot darba vides mērījumus troksnim un vibrācijai, ja mērījums nepārsniedz 85 dB

          vidēji 1 mērījums x 45 EUR + 30 EUR (OVP) = 75 EUR

  • Strādājot uzņēmumā 15 darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes izmaksas

          15 darbinieki x 30 EUR (OVP) = 1350 EUR (1 reizi gadā)

  • Strādājot uzņēmumā 15 darbiniekiem, mērījumi  – 3 vienības

          3 mērījumi x 45 EUR + 15 darb. x 30 EUR (OVP) = 135 +450 = 585 EUR (1 reizi 3 gados)

SIA “Metrio” ir Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta laboratorija. Laboratorija ir nodrošināta ar jaunākās paaudzes mēraparatūru, kas ir atzīta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, gan arī citur pasaulē, ar atbilstoši kvalificētu personālu – nozares profesionāļiem ar vairāku gadu pieredzi šajā jomā. SIA “Metrio” sniedz bezmaksas konsultācijas, sagatavo mērījumu veikšanas piedāvājumu, klientam ērtā laikā veic laboratoriskos mērījumus un akreditētas laboratorijas testēšanas rezultātus sniedz 3 darba dienu laikā. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram klientam! Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 26555704 vai rakstiet merit@merit.lv Centīsimies sniegt izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem! Kopīgi atradīsim labāko risinājumu!