Laboratoriskie mērījumi jāveic, lai varētu novērtēt riska faktoru iespējamo ietekmi uz nodarbināto veselību, bet arī lai precīzāk varētu plānot veicamos darba aizsardzības pasākumus, noteikt to prioritāti, kā arī pareizi izvēlēties atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus un noteikt konkrētam riska faktoram pakļauto nodarbināto loku.

Vibrācija rodas daudzu mašīnu un iekārtu, transporta līdzekļu, celtniecības, lauksaimniecības, meža izstrādes mašīnu un ierīču, pneimatisko un elektrisko instrumentu, mehānisko piedziņas iekārtu, ventilatoru, sūkņu, kompresoru u.c. darbības rezultātā. Iespējamie vibrācijas avoti veselības aprūpes iestāžu darba vidē: fizioterapijas procedūru laikā (ūdens procedūras), zobārstniecībā, tehniskās darbnīcās u.c.

Darba devēja pienākums ir nodrošināt darba vides riska periodisku novērtēšanu, līdz ar to var rasties nepieciešamība arī darba vides mērījumus veikt atkārtoti, pat tad, ja to kā obligātu nenosaka normatīvo dokumentu prasības.

Vibrācijas iedarbība cilvēkā var izraisīt atšķirīgas sajūtas (ieskaitot patīkamas vai nepatīkamas izjūtas un sāpes) un radīt traucējumus dažādās darbības jomās (piemēram, lasīšana un roku kustību koordinācijā). Vibrācija, kas iedarbojas uz visu ķermeni, var izraisīt arī fizioloģiskas un patoloģiskas reakcijas. Vibrācijas slimība ir viena no izplatītākajām un smagākajām arodslimībām. Vibrācijas slimībai raksturīgas patoloģiskas pārmaiņas dažādās cilvēka organisma sistēmās – nervu sistēmā, asinsrites sistēmā, balsta un kustību sistēmā, iekšējos orgānos.

Vibrācijas traucējumi veselībai spēj nodarīt:

  • asinsrites traucējumus (bāli pirksti, salšana, tirpšana, sāpes, samazinās jūtība);
  • perifērās nervu sistēmas traucējumus;
  • balsta sistēmas traucējumus (mugurkaula, plaukstu locītavu sāpes, tirpšana, muskuļu spēka pavājināšanās);
  • Centrālās nervu sistēmas traucējumus (bezmiegs, galvassāpes, depresija).

Gaisa kvalitāte iekštelpās  ir tieši saistīta ar apkārtējās vides kvalitāti, tāpēc apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanas pasākumi ir prioritāte visā pasaulē.

Sausa gaisa izraisītās problēmas visbiežāk rodas vēsajos gada mēnešos, kad ēkās darbojas apkure, kas susina gaisu. Ilgstoši uzturoties sausā gaisā, var izjust sausumu mutē, grūtības elpot, iesnas, sāp galva, var būt slikta pašsajūta. Relatīvajam gaisa mitrumam vēlams būt robežās starp 30-70%, cilvēks jūtas komfortabli, ja telpā gaisa mitrums ir no 40 – 60%.

SIA “Metrio” ir Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta laboratorija. Laboratorija ir nodrošināta ar jaunākās paaudzes mēraparatūru, kas ir atzīta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, gan arī citur pasaulē, ar atbilstoši kvalificētu personālu – nozares profesionāļiem ar vairāku gadu pieredzi šajā jomā. SIA “Metrio” sniedz bezmaksas konsultācijas, sagatavo mērījumu veikšanas piedāvājumu, klientam ērtā laikā veic laboratoriskos mērījumus un akreditētas laboratorijas testēšanas rezultātus sniedz 3 darba dienu laikā. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram klientam! Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 26555704 vai rakstiet merit@merit.lv Centīsimies sniegt izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem! Kopīgi atradīsim labāko risinājumu!